Cursus ‘FO-plus Lezen’ voor professionals

28 02 2019

09.00 - 17.00

Bij voldoende inschrijvingen (6-8 deelnemers) wordt een nieuwe cursus gepland.
Neem voor informatie en aanmelding contact op met Corrie Bos.
De
cursus kan ook in company plaatsvinden. De groepsgrootte wordt dan in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

Na deze tweedaagse praktische cursus heb je kennis en kunde van:
– de normaal en de afwijkend verlopende leesontwikkeling
– handelingsgericht onderzoek met behulp van een kwalitatieve leesanalyse
– evidence based behandeling van leesproblemen in het aanvankelijk- en voortgezet lezen
– basisprincipes van begrijpend en verdiepend lezen
– ondersteunende software bij lees- en spellingtaken

Terug naar agenda