Cursus ‘FO-plus Spelling’ voor professionals

28 02 2019

09.00 - 17.00

Bij voldoende inschrijvingen (6-8 deelnemers) wordt een nieuwe cursus gepland.
Neem voor informatie en aanmelding contact op met Corrie Bos.
De cursus kan ook in company plaatsvinden. De groepsgrootte wordt dan in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

Na deze driedaagse praktische cursus heb je kennis en kunde van:
– de normale en afwijkende spellingontwikkeling
– handelingsgericht onderzoek met behulp van een kwalitatieve spellinganalyse
– behandeling van spellingproblemen met de methode FO-plus:
– multisensorieel aanleren spellingregels
– het kind helpen ontwikkelen tot zelfstandige en kritische speller
– ontwikkeling van spellingbewustzijn, ‘het nut zien’ van spelling, spelling toepassen in vrije schrijfopdrachten
– ondersteunende software bij lees- en spellingtaken

Terug naar agenda