2-daagse cursus Lezen

Ben je op zoek naar een veelzijdige en theoretisch onderbouwde behandeling van leesproblemen? Wil je de vaardigheid onder de knie krijgen van het maken van een kwalitatieve leesanalyse, zodat je objectief kunt beoordelen welke leesbegeleiding een kind écht nodig heeft? De cursus FO-plus lezen geeft praktische handvatten om, naast de gebruikelijke methodegebonden toetsen en bijvoorbeeld Cito-toetsen, de leesontwikkeling kwalitatief te beoordelen en te stimuleren.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor professionals die:

 • betrokken zijn bij de ontwikkeling van de leesvaardigheid van cliënten of leerlingen: logopedist, leerkracht, orthopedagoog, intern begeleider, psycholoog of remedial teacher
 • in staat willen zijn om het leesproces, de leesstrategie en het leesbegrip van een kind te analyseren en handelingsgericht te interpreteren
 • verkregen inzichten willen omzetten in effectief (tijdsgebonden en resultaatgericht) begeleiden van kinderen bij wie de leesontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt
 • als einddoel voor ogen hebben dat een kind een zelfstandige en onafhankelijke lezer is

Inhoud van de cursus

Na het volgen van de cursus ‘FO-plus Lezen’ is de methodiek effectief te gebruiken. 
FO-plus is theoretisch onderbouwd en de cursus rust op de volgende drie pijlers:

 1. Praktisch handelingsgericht onderzoek
 2. Theoretisch onderbouwde en systematische behandeling, waarbij het kind centraal staat en een autonome rol heeft
 3. De begeleider

Dag 1: De normale en de afwijkende leesontwikkeling
Op de eerste dag doe je kennis op over:

 • het verloop van normale leesontwikkeling
 • het op basis van kennis over een normaal verlopende leesontwikkeling, een leesobservatie maken en interpreteren
 • het op basis van de interpretatie de juiste leesinterventie kiezen
 • het onderbouwen van de keuze voor een bepaalde leesinterventie
 • de opbouw en uitvoering van de leesinterventies, zodat je na de eerste dag in de praktijk aan de slag kunt

 

Dag 2: Casuïstiek
De tweede dag staat in het teken van casuïstiek. De huiswerkcasus van iedere cursist wordt plenair besproken en je ontvangt persoonlijke feedback van je medecursisten en de docent. 
Als de casuïstiek naar ieders tevredenheid is behandeld en er nog tijd over is, wordt kort aandacht besteed aan: stillezen, begrijpend- en verdiepend en compenserende software.

De cursus wordt in kleine groepen van maximaal 8 deelnemers gegeven. Hierdoor is er interactie tussen deelnemers en krijg je veel persoonlijke feedback van de docent. De cursusruimte is op een mooie locatie en heeft een prettige sfeer, aan de rand van de binnenstad van Zutphen, op 9 minuten loopafstand van het station. Voor koffie of thee met een koekje en lunch wordt gezorgd.
De cursus kan ook in company plaatsvinden. De groepsgrootte is dan afhankelijk van je wensen.

De docent

Corrie Bos is logopedist, dyslexiespecialist en docent. Zij heeft in haar werk als logopedist en dyslexiebehandelaar contact met ervaringsdeskundigen op alle niveaus. Direct oudercontact via haar eigen praktijk Logolexie en werkoverleg met intern begeleiders, leerkrachten, orthopedagogen en psychologen.
Naast haar behandelingen ontwikkelt Corrie materiaal voor de behandeling van lees- en spellingproblemen, geeft zij workshops en cursussen en is zij postacademisch docent voor dyslexiebehandelaren.

Maatwerk en specifieke wensen

Bij de aanvraag van een workshop of cursus ga je met Corrie in gesprek over je verwachtingen van de scholing, met als doel de inhoud volledig aan te laten sluiten op je wensen.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over het cursusaanbod, het op maat maken van een cursus of het aanvragen van een offerte voor een in company cursus, kun je het contactformulier op de website invullen of bellen: 0575-471892. Corrie neemt dan snel contact met je op.

Cursus FO-plus Begrijpend Lezen

Ben je na de cursus enthousiast naar huis gegaan en wil je je kennis en vaardigheden over begrijpend lezen vergroten? De cursus FO-plus Begrijpend Lezen is in ontwikkeling. Stuur een bericht naar Corrie als je geïnformeerd wil worden over de start van deze cursus.