3-daagse cursus Spelling

Ben je op zoek naar een geschikte aanpak voor de begeleiding van zwakke spellers of dyslectische kinderen in je behandelpraktijk of groep? Zoek je aanvullend materiaal voor de spellingmethode op je school of wil je beschikken over praktische lespakketten die ook geschikt zijn om protocollair te kunnen werken? FO-plus is een methodiek voor het aanleren van spellingregels en is geschikt voor kinderen op alle niveaus. Met FO-plus wordt de structuur van de Nederlandse spelling visueel ondersteund. Met FO-plus krijg je een 'extra hand' bij het geven van spellinginstructie en het laten inoefenen en automatiseren van de regelkennis.

Kinderen ontwikkelen met FO-plus:

 • diepe kennis van de belangrijkste basisspellingregels
 • een effectieve strategie om weet- en leenwoorden te herkennen en te leren
 • vaardigheid om eigen spelling te controleren en te verbeteren in zelf geschreven of getypte woorden, zinnen en verhalen

FO-plus is eenvoudig te integreren bij spellingtaken. Met deze methodiek krijgen álle kinderen verdiept inzicht in de taalstructuur en daarmee een goede kennis van woorden (morfologie), wat vooral voor spellingzwakke kinderen nodig is om uiteindelijk kwalitatief beter te kunnen spellen.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor professionals die:

 • betrokken zijn bij de ontwikkeling van de spellingvaardigheid van (dyslectische) cliënten of leerlingen: logopedist, leerkracht, orthopedagoog, intern begeleider, psycholoog of remedial teacher
 • in staat willen zijn om het spelling-, denk- en taakproces van een kind te ‘lezen’, te analyseren en handelingsgericht te interpreteren
 • verkregen inzichten willen omzetten in effectief (tijdsgebonden en resultaatgericht) begeleiden van kinderen bij wie de spellingontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt
 • als einddoel voor ogen hebben dat een kind een zelfstandige en onafhankelijke speller is

Inhoud van de cursus

Na het volgen van de cursus ‘FO-plus Spelling’ is de methodiek effectief te gebruiken.
FO-plus is theoretisch onderbouwd en de cursus rust op de volgende drie pijlers:

 1. Praktisch handelingsgericht onderzoek
 2. Theoretisch onderbouwde en systematische behandeling met FO-plus, waarbij het kind centraal staat en een autonome rol heeft
 3. De begeleider

Dag 1: Investeren levert winst op
Op de eerste cursusdag doe je kennis op en ontwikkel je vaardigheden in:

 • het verloop van normale spellingontwikkeling
 • spelling in relatie met het fonologisch coherentiemodel
 • het uitvoeren en interpreteren van handelingsgericht spellingonderzoek
 • het bepalen van het FO-plus instapniveau van het kind op basis van handelingsgericht spellingonderzoek

Dag 2: Het spellingproces
Spellingbegeleiding met de methodiek FO-plus staat centraal op de tweede cursusdag. Tijdens deze dag breid je je kennis en vaardigheden uit met:

 • de stappen in het spellingproces
 • de opbouw en werkwijze van de niveaus van FO-plus
 • de instructieprincipes van FO-plus
 • de theorie en werkwijze van retentietraining
 • kinderen leren reflecteren op eigen spelling, zodat zij fouten herkennen en verbeteren in hun eigen geschreven tekst

Dag 3: De excellente begeleider
Als begeleider sta je zelf centraal op de derde cursusdag. Na de derde dag:

 • weet je (dyslexiebehandelaar) wat de inhoud, opbouw en spellingregels zijn van spellingmethodes
 • kun je (intern begeleider, leerkracht, remedial teacher) je schoolmethode voor spelling vanuit een aanvullend leertheoretisch perspectief analyseren
 • ben je in staat om de doelmatigheid van spellingoefeningen te beoordelen
 • faciliteer je zodanig, dat een kind baas wordt over zijn eigen spellingleerproces
 • stem je begeleiding af met andere betrokkenen, zoals ouders of leerkrachten

De cursus wordt in kleine groepen van maximaal 8 deelnemers gegeven. Hierdoor is er interactie tussen deelnemers en krijg je veel persoonlijke feedback van de docent.
De cursusruimte is op een mooie locatie en heeft een prettige sfeer, aan de rand van de binnenstad van Zutphen, op 9 minuten loopafstand van het station.
Voor koffie of thee met een koekje en lunch wordt gezorgd.
De cursus kan ook in company plaatsvinden. De groepsgrootte is dan afhankelijk van je wensen.

De docent

Corrie Bos is logopedist, dyslexiespecialist en docent. Zij heeft in haar werk als logopedist en dyslexiebehandelaar contact met ervaringsdeskundigen op alle niveaus. Direct oudercontact via haar eigen praktijk Logolexie en werkoverleg met intern begeleiders, leerkrachten, orthopedagogen en psychologen.
Naast haar behandelingen ontwikkelt Corrie materiaal voor de behandeling van lees- en spellingproblemen, geeft zij workshops en cursussen en is zij postacademisch docent voor dyslexiebehandelaren.

Maatwerk en specifieke wensen

Bij de aanvraag van een workshop of cursus ga je met Corrie in gesprek over je verwachtingen van de scholing, met als doel de inhoud volledig aan te laten sluiten op je wensen.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over het cursusaanbod, het op maat maken van een cursus of het aanvragen van een offerte voor een in company cursus, kun je het contactformulier op de website invullen of bellen: 0575-471892. Corrie neemt dan snel contact met je op.

Cursus FO-plus Begrijpend Lezen

Ben je na de cursus enthousiast naar huis gegaan en wil je je kennis en vaardigheden over begrijpend lezen vergroten? De cursus FO-plus Begrijpend Lezen is in ontwikkeling. Stuur een bericht naar Corrie als je geïnformeerd wil worden over de start van deze cursus.