Homepage

FO-plus is een methode om een kind met spellingproblemen te leren hoe hij met minder fouten kan schrijven of typen. Corrie Bos heeft de methode ontwikkeld op basis van haar kennis over de wetenschappelijke achtergronden van lees- en spellingproblemen of dyslexie en haar lange behandelervaring als logopedist en dyslexiespecialist.