Corrie Bos

Ik ben Corrie Bos, een ervaren logopedist, dyslexiespecialist en docent.
In mijn praktijk behandel ik vooral kinderen met logopedische stoornissen en lees- en spellingproblemen.
Leerlingen van het voortgezet onderwijs en volwassenen met dyslexie kunnen bij mij terecht voor een particuliere behandeling.

Behandelaar

Mijn sterke punt is dat ik naast mijn logopedische ervaring ook veel  kennis heb van zintuiglijke prikkelverwerking en lees- en spellingproblemen.
Mijn doel is dat u aan het eind van het behandeltraject kunt zeggen dat uw hulpvraag is beantwoord. U of uw kind functioneert dan op een passend niveau om uw dagelijkse activiteiten goed uit te kunnen voeren. Goede samenwerking en afstemming met ouders of andere betrokkenen  maakt de behandeling extra effectief en beperkt het aantal benodigde behandelingen.

U bent van harte welkom in mijn praktijk en we nemen pas afscheid als u tevreden bent over het behaalde resultaat.

Specialisatie logopedische behandeling:

  • complexe taalontwikkelingsproblemen bij kinderen met bijvoorbeeld ADHD of PDD-NOS
  • spraakontwikkelingsproblemen bij peuters en basisschoolleerlingen (methodes: PROMPT / Metaphon / Hodson & Paden)
  • afwijkende slikgewoonte en mondmotoriek (methodes: OMFT / Beckmann)
  • problemen bij de verwerking van zintuiglijke prikkels (Sensorische Informatieverwerking / Anders Kijken naar Kinderen)

Specialisatie dyslexiebehandeling:

  • signaleren en tijdig behandelen van risicofactoren voor dyslexie in de spraak- en taalontwikkeling bij kleuters
  • signaleren en behandelen  van problemen in de prille leesontwikkeling aan het begin van groep 3
  • behandelen van lees- en spellingproblemen van leerlingen die (net) niet in aanmerking komen voor de diagnose dyslexie
  • behandelen van lees- en spellingproblemen van leerlingen in het voortgezet onderwijs, met specifieke aandacht voor het ontwikkelen van adequate studievaardigheden
  • coachen en adviseren van studenten en volwassenen die in hun studie of op hun werk problemen ondervinden door lees- of spellingproblemen
  • training van het gebruik van compenserende software

Docent

Naast het individueel werken met cliënten ben ik ook docent. De afwisseling van het werken in mijn praktijk en het lesgeven aan groepen professionals houdt mij scherp, kritisch op mijn eigen werkwijze en nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen binnen mijn vak.

De afgelopen jaren heb ik FO-Plus, een methodiek  voor de behandeling van lees- en spellingproblemen, ontwikkeld.
Een groot aantal logopedisten, dyslexiebehandelaren, basisscholen en een behandelinstituut voor dyslexie werkt er inmiddels mee.
FO-Plus wordt succesvol in onze praktijk gebruikt.

De cursussen ‘FO-plus Spelling’ en ‘FO-Plus Lezen’ zijn geaccrediteerd voor logopedisten (ADAP). Ik geef de cursussen in eigen beheer in mijn eigen praktijk. Op verzoek kan dat ook  ‘incompany’.
De cursusgroepen houd ik bewust klein zodat er veel interactie tussen cursisten mogelijk is en zij veel persoonlijke feedback ontvangen.